Informacje o możliwości zwrotu towaru

 

1. Użytkownik będący jednocześnie  Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby skorzystać z ww. prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący jednocześnie  Konsumentem musi poinformować 2R SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków, sklep@2rsystem.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Może przy tym skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4.21 jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, aby Użytkownik będący jednocześnie  Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Zwracany kompletny produkt (w opakowaniu) razem z otrzymanym dowodem zakupu oraz wypełnionym dokumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (zawierającym numer konta, na które zostaną przesłane pieniądze) należy w ciągu 14 dni (od dnia zgłoszenia zwrotu) odesłać do Sklepu na adres: 2R SYSTEM SP. Z O.O. al. Krasińskiego 1, 31-111 Kraków. Konsument ma 14 dni na dostarczenie towaru zgodnie z zadeklarowanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

5. Do czasu zwrócenia towaru Usługodawcy, na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem i to on ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne zmniejszenie wartości towaru, będące następstwem zachowania, które wykracza poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Usługodawca:

  • zwróci Konsumentowi należności za odesłany towar;
  • zwróci Konsumentowi koszt najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie (przesyłka listem poleconym);
  • przyjmie zwrot towaru odesłany przez Konsumenta, o ile nie będzie ona przesyłką za pobraniem.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zamówienia o szczególnym charakterze przygotowanym indywidualnie na życzenie Konsumenta przez Usługodawcę lub sprzedaży towaru pozyskanego na specjalne zamówienie Konsumenta.

9. Jeśli Konsument zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Konsumentowi wysłany jest paragon za pozostałe produkty, których Konsument nie zwraca. W przypadku zamówienia z fakturą Usługodawca prześle Konsumentowi korektę faktury. Zwrot kosztów nastąpi po przesłaniu Usługodawcy podpisanej kopii faktury (dopuszczane jest przesłanie zeskanowanego dokumentu drogą mailową na adres: sklep@2rsystem.pl).

10. Odstąpienie od umowy nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad, albo wadę usunie. Obniżona cena pozostanie w proporcji do ceny wynikającej z dowodu zakupu (paragon, faktura), w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

12. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.

 

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość