O nas


2R System Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego1/508, 31-111 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362125, NIP: 676-242-11-11, REGON: 121247110. Kapitał zakładowy 70 000,00 PLN, wpłacony w całości.

 

Nr konta Nest Bank: 07 2530 0008 2055 1040 5104 0001

Adres do korespondencji:

 

al. Krasińskiego 1/508 
31-111 Kraków

tel. : +48 12 4466892
e-mail: sklep@2rsystem.pl

www: http://www.2rsystem.pl

 

 

Kod QR