O nas


2R System Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego1, 31-111 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362125, NIP: 676-242-11-11, REGON: 121247110. Kapitał zakładowy 70 000,00 PLN, wpłacony w całości.

 

Nr konta Getin Bank: 79 1560 0013 0000 1140 0006 8074

Adres do korespondencji:

 

al. Krasińskiego 1 
31-111 Kraków

tel. : +48 12 4466892
e-mail: sklep@2rsystem.pl

www: http://www.2rsystem.pl

 

 

Kod QR